หน้าหลัก > ข่าวและประกาศ > ข้อควรระวังในการใช้สารเคมี
ข้อควรระวังในการใช้สารเคมี
Images/Blog/de3aNGBj-blog-3.png
เขียนโดย admin เมื่อ Sun 16 Sep, 2018
Like

สารเคมีที่มีคุณสมบัติเป็นตัวทำละลายสารอื่นๆ มีความไวไฟ ระเหยง่าย สามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการสารชนิดนี้มาทำละลาย เช่น การนำมาผสมสี ผสมแลคเกอร์ ผสมกาวหรือการนำมาใช้ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ต่างๆ คราบกาว คราบน้ำมันที่ชิ้นงาน ยกตัวอย่างเช่น Toluene, Xylene, Naphtha, Thinner และสารละลายอีกหลายประเภทที่จะกล่าวถึงในบทต่อๆไป เป็นต้น

สารละลายที่มีคุณสมบัติในการระเหยที่รวดเร็วนั้น เมื่อนำมาเปิดใช้งานจะมีการระเหยขึ้นสู่บรรยากาศ ผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสารละลายเหล่านี้จะมีการสูดดมเอาสารเคมีเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจ ผ่านเข้าสู่ร่างกายทางกระแสเลือดไปยังส่วนต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่ออวัยวะภายในร่างกาย หากมีการสูดดมหรือรับสารเคมีดังกล่าวเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานควรมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานและการป้องกันเบื้องต้นในการใช้สารเคมีเหล่านี้

1.ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัยของสารละลายที่ใช้อยู่ว่ามีวิธีการใช้งานและการป้องกันเบื้องต้นจากเอกสาร MSDS ที่หาได้จากผู้ขายหรือฉลากที่ติดมากับผลิตภัณฑ์

2.จัดเก็บสารละลายในสถานที่ที่มิดชิด สามารถควบคุมให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมได้ หลีกเลี่ยงการจัดเก็บในสถานที่ที่มีความร้อนสูงหรืออยู่กลางแจ้ง

3.ในขณะที่ใช้งานควรมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับสารละลายเหล่านั้น เช่น การสวมใส่หน้ากาก การสวมใส่ถุงมือ เป็นต้น

4.เมื่อเกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดฝัน ควรมีการดำเนินการอย่างทันท่วงที ตามเอกสารคู่มือความปลอดภัยที่ได้รับ

5.สถานที่ปฎิบัติงานควรเป็นสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

6.ห้ามสูบบุหรี่ หรือทำสิ่งใดที่ก่อให้เกิดประกายไฟในบริเวณที่ปฎิบัติงานหรือในสถานที่ที่จัดเก็บสารละลาย

 

 

ที่มาของข้อมูล

1.https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi3/solven/solvent.htm

2.http://haamor.com/th

หมวดหมู่
แท๊ก
ประเภทบทความ
บทความรายเดือน